Адрес: София 1303, бул. “Ал. Стамболийски” № 84, ет. 2, офис 4

PP&Z Law Firm е създадена през 2000 година в гр. София.

Ние сме екип от квалифицирани юристи, като всеки от нас се е специализирал в определени области от правото.

От 2010 г. е регистрирано Адвокатско дружество „Почекански, Паникян, Задикян-Паникян и Владимирова”.

PP&Z Law Firm предлага консултации и процесуално представителство практически във всички сфери на правото.

 

Конфиденциалността и лоялността към клиентите ни са приоритет за нас.

PP&Z Law Firm Ви предоставя на своята страница възможността да получите примерни форми за договор за покупко-продажба.

Back to Top

Контакт:

София 1303, бул. "Ал. Стамболийски" № 84, ет. 2, офис 4 Phone: +35928526025 Fax: +35929516575 Web: www.ppzlaw.com